WELCOME TO BARU SITE

karibu mwese murahawe ikaze ndabipfuriza imigisha myishi , mungo zanyu canke umwumwe wese aho aherereye.kuyu musi nashaka kuyaga nawewe wumva wihebuye canke ukaba ubona ufise ungorane zindandukanye ukaba waziburiye inyishu .Mubuzima bwamisi yose abantu bahura ingorane zitandukanye, ariko umwumwe wese abafise ikibazo gitandukanye nicamugenziwe.Ariko murivyose Yesu ninyishu yavyose yambereye inyishu mugihe narimbuze amahoro Yesu ambera amahoro kuko atanga vyose . ushobora kuronderera inyishu ahandi ntuyironke ariko kuri Yesu hari vyose .

  

MR Baru

There is no video clip yet

Ukorera Imana yikorere ninguvu zawe zose numutima wawe wose uwuja mwijuru ntakebaguzwa tumbera Yesu gusa kuko Yesu Kristu niwe nzira yukuri

Inkuru nziza ya Yesu Kristu

May. 20, 2019

Nikiwatanze

Ndabaramukije mwizina rya Yesu Kristu , nikiwatanze kugira irindwe ntacowatanze atari imbabazi z’Imana iturinda ijoro numurango wewe wirata niwirate kowamenye Yesu kandi izina ryawe rikaba ryanditse mugitabo Cubugingo. None wewe witeguriye gute (swali Kwako)